Doneren

De Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup (DMIS) heeft als doel het verbeteren van de diagnostiek, therapie en zorg voor patiënten met acute en chronische mesenteriaal ischemie door wetenschappelijk onderzoek en  consultatie. Het realiseren van deze doelstelling kost veel geld en de subsidiemogelijkheden zijn relatief schaars in Nederland. Wilt u de doelstellingen ondersteunen? Dat is mogelijk door uw financiële bijdrage over te maken op onderstaande rekening:

Bankrekening: NL66ABNA0255008880 t.n.v. O.J. Bakker Stichting DMIS

DMIS heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status!

Giften gedaan aan DMIS zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Het bestuur van de DMIS en alle arts-onderzoekers danken u van harte voor uw bijdrage!