Patienten informatie lopende studies

CoBaGI studie

Het overgrote deel van de mensen met een zuurstoftekort in maag en darmen kan worden behandeld door het plaatsen van één of meerdere stents. Deze stents worden geplaatst in vernauwde bloedvaten om het bloedvat weer goed open te krijgen en de doorbloeding te herstellen. Op dit moment wordt standaard een metalen stent geplaatst, deze stents bestaan uit een geraamte van metaal. Van dit type stent is bekend dat na 3 jaar, in de helft van de gevallen, opnieuw een vernauwing binnen in de stent ontstaat. Dit komt doordat de vaatwand sterk verdikt in het gebied van de stent. In een Amerikaanse studie is door dossieronderzoek gevonden dat in stents, waarvan het geraamte volledig is bedekt met een plastic laagje (covered stent), na 2 jaar minder vaak een vernauwing optreedt. De CoBaGI studie zoekt in een grotere groep mensen uit of de bedekte stent daadwerkelijk beter is dan de stent die nu wordt gebruikt of dat de eerdere onderzoeksresultaten op toeval berusten. Dit wordt gedaan binnen een samenwerkingsverband van 6 ziekenhuizen (Erasmus MC, Medisch Spectrum Twente, Maasstad ziekenhuis, Sint Antonius ziekenhuis, Bernhoven ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis).

Bij mensen die deelnemen wordt door loting bepaald welke stent gebruikt wordt, hierbij mogen de patiënt en de behandelend arts niet weten welke stent is gebruikt. Zes maanden, 1 jaar en 2 jaar na de stentplaatsing wordt een CT-scan met contrast middel gemaakt om te beoordelen of er een vernauwing in de stent is ontstaan. Daarnaast krijgen deelnemers vóór de stentplaatsing en na 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar een drietal vragenlijsten om in te vullen. De vragenlijsten zijn bedoeld om de kwaliteit van leven, het niveau van functioneren en de mogelijke kostenbesparing door gebruik van de bedekte stent te onderzoeken.

De twee stents die in de CoBaGI studie worden vergeleken zijn de

Cordis Palmaz Blue bare stent

Atrium Advanta V12 gecoverde stent

Patiënteninformatie