08-04-2019

CMI guideline committee aan het werk

In april 2019 hebben de leden van de guideline committee middels een Delphi analyse overeenstemming bereikt over 33 aanbevelingen aangaande diagnostiek en behandeling van chronische mesenteriale ischemie.
De generale versie van de guideline CMI zal worden aangeboden aan erkende experts van buiten de GC. De verwachting is dat de definitieve guidelinet CMI begin 2020 in UEG gepubliceerd zal worden. De leden van DMIS zijn Luke Terlouw, PhD Erasmus MC, zeer erkentelijk voor zijn grondige voorbereiding waaronder een uitgebreide literatuursearch.


Op 08 en 9 april heeft de guideline committee (GC) 41 stellingen over
chronische mesenteriale ischemie in extenso volgens de GRADE methode bediscussieert en het belang van de aan