Chronic Mesenteric Ischemia in the picture

Op 21 januari 2020 heeft Louisa van Dijk aan de Erasmus Universiteit haar proefschrift getiteld Chronic Mesenteric Ischemia in the Picture – New Diagnostic techniques and treatment modalities succesvol verdedigd.

Haar promotoren zijn prof. dr. M.J. Bruno en prof. dr. G.P. Krestin.